Your Feedback
Energy industry in the Czech Republic
License SS BY-SA 4.0 _ Last Updated: November 15, 2022
Download PDF

Infrastructure

Energy infrastructure Energy Infrastructure
Fossil Fuel
Pipelines
Website MAP Global energy observatory/Map Data in GEO
Website MAP The World Factbook – World Pipelines maps/Germany, Netherlands and Czech Republic Pipelines map
Website A Barrel Full/Natural Gas Pipeline Database/Gazela Pipeline/Druzhba Pipeline/Ingolstadt Kralupy Litvinov Oil Pipeline
Storage of Oil & Gas
Website MAP Global energy observatory/Map Data in GEO
Website MAP OENERGETICE.CZ/Zásobníky plynu v České republice
Website MAP OENERGETICE.CZ/Zásoby a přeprava ropy v České republice
Gas and Oil Refineries
Website MAP Global energy observatory/Map Data in GEO
Website A Barrel Full/A Barrel Full Oil & Gas Wiki/Country Oil & Gas Profiles/Kralupy Refinery/Litvinov Refinery /Paramo Pardubice Refinery
Website Industry About/Czech Republic Oil Refineries
Website Petroleum.cz/Rafinérie v České republice
Website Petroleum.cz/Zpracování ropy
Power Energy
Energy Grid
Website data base Global energy observatory/Map Data in GEO
Website MAP Global Energy Network Institute/Library/National Energy Grid Map/An Energy Overview of the Czech Republic
Website PDF CEZ distribuce/DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ
Thermal Power Plants on Fossil Fuels
Website data base Global energy observatory/Map Data in GEO
Website MAP Enipedia/Czech Republic/Powerplants
Website MAP Industry About/Energy/Czech Republic
Website Global Energy Observatory /Current List of Coal PowerPlants
Website Global Energy Observatory / Current List of Gas PowerPlants
Website Global Energy Observatory / Current List of Nuclear PowerPlants
Website EnviWeb/Elektrárny na fosilní paliva
Website PDF Cez/ENERGIE Z FOSILNÍCH PALIV
Website CEZ/Uhelné elektrárny v ČR
Website CEZ/Jaderné elektrárny ČEZ
Production of Energy from Renewable Sources
Website data base Global energy observatory/Map Data in GEO
Website MAP Enipedia/Portal:Power Plants
Website data base International Renewable Energy Agency/Country Information/ Resources/Country Profiles/CZECH REPUBLIC
Website PDF IISES/The potential of the usage of renewable energy in the Czech Republic
Website PDF Skupina Cez/OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Wind Power Plans
Website Global Energy Observatory /Current List of Wind PowerPlants
Website data base The Wind Power/Statistics/Czech Republic
Website Česká společnost pro větrnou energii/Current installation in wind
Website PDF Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung/Wind Energy in the Czech Republic
Website Power plants around the World/Wind Energy Power Plants in the Czech Republic
Website CEZ/Větrné elektrárny
Solar Power Plants
Website MAP Enipedia/Czech Republic/Powerplants
Website MAP Elektrany.pro/Seznam a mapa solárních elektráren v ČR
Website tbzinfo/Fotovoltaika v České republice v roce 2014
Website CEZ/Fotovoltaické elektrárny ČEZ Obnovitelné zdroje
Website Power plants around the World/Solar Power Plants in Europe - Czech Republic
Website CEZ/Provozované fotovoltaické elektrárny
Biomass Power Plants
Website CEZ/Elektrárny ČEZ spalující biomasu
Website MAP CEZ/Mapa elektráren
Website PDF eAGRI/MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY
Hydro Power Plants
Website data base Global Energy Observatory / Current List of Hydro PowerPlants
Website Vodni tepelne elektrany/Vodni elektrany v CR
Website MAP CEZ/Mapa elektráren
Website CEZ/Využívání vodní energie v ČR
Website CEZ/Vodní elektrárny ČEZ v České republice
Waste to Energy Plants
Website Report Waste Atlas/Waste Atlas Report 2013
Website Report Hitachi Zosen Inova AG/Liberec / Czech Republic Energy-from-Waste Plant
Website EVECO Brno/Waste to energy