Your Feedback
Energy industry in Norway
License SS BY-SA 4.0 _ Last Updated: May 06, 2022
Download PDF

Balance

Energy Balance Energy Balance
General Energy Balance Statistics
Website Statistisk sentralbyrå /Energi og industri
Website Statnett/Energi og industri / Energibruk i industrien/Energibruk i husholdningene/Produksjon og forbruk av energi, energibalanse/Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap/Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning/Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
Website data base Central Intelligence Agency/The World Factbook/Norway
Website data base International Energy Agency/Relation with Member Countries/©OECD/IEA 2018, IEA Publishing, Licence: www.iea.org/t&c/ Norway
Website data base World Bank/By Country/Norway
Website data base Trading Economics/Countries/Norway – National Statistical Data
Website data base The Titi Tudorancea Bulletin/Country Report/Norway
Website data base Index Mundi/Norway
Website data base REEGLY/Norway
Website data base Eurostat/Database / Energy and Environment/ Energy Statistics main indicators
Website Eurostat /Electricity and natural gas price statistics
Website data base U.S. Energy Information Administration(August 2018)/International Energy Statistics
Website data base Find The Best/Norway
Website data base The Encyclopedia of Earth/Energy profile of countries/Norway
Website data base World Energy Council/World Energy Resources Interactiv
Website World Energy Council/ World Energy Resources: 2013 Survey/World Energy Resources: 2016 Survey
Website data base IRENA/Country Information/Resources/Data and Statistics
Website MAP Maps of World/ World Energy Balance Map
Website MAP Maps of World/ World Electricity Consumption Map
Website Energy Research Estore/ Global Energy Statistical Yearbook 2017
Review PDF U.S. Energy Information Administration(February 6, 2018)/Annual Energy Outlook 2018 with projections 2050
Website Norwegian Water Resources and Energy Directorate/Energy in Norway - Production and consumption
Website Gasnor/Norway Energy Facts
Website Invest in Norway/ENERGY & ENVIRONMENT
Website Florence School of Regulation /CURRENT AND FUTURE NORDIC ENERGY MIX
Website EON /The E.ON Energy Mix
Website PDF Groupe SEB /Nordic Outlook May 2018
Website Learnlearn/ENERGIMIKS
Website PDF Komvekst /Norskehavet satt i perspektiv
Website NORSK FJERWARME /ENERGIKILDER I FJERNVARME
Website World Data /Energy consumption in Norway
Fossil Fuels Energy Balance
Website Statistisk sentralbyrå /Energi og industri
Review PDF BP/BP Statistical Review of World Energy 2018
Review PDF ENI/World Oil Review 2018 (Volume 1)
Review PDF ENI/World Gas and Renewables Review 2017 (Volume 2)
Website Global Methane Initiative/Coal Mine Methane Country Profiles
Website Report National Academy of Engineering/Shale Gas: Promises and Challenges
Website Norwegian Petroleum Directorate/Production Figures
Website PDF SourceWatch/Norway and coal
Website World Data /Energy consumption in Norway
Website Index Mundi /Norway Crude oil consumption by Year
Website Norkpetroleum /Exports of Oil and Gas
Website Equinor/Sustainability Report
Website Eurogas/Statistical Energy Report
Renewable Energy Balance
Website data base International Renewable Energy Agency/Country Information/ Resources/Country Profiles/Norway
Website MAP Global Renewable Fuels Alliance (GRFA)/Interactive World Biofuels Map
Website MAP REN21/ Renewables Interactive Map
Government Organization Regjeringen.no /ENERGY AND WATER RESOURCES IN NORWAY
Website Norges vassdrags- og energidirektorat/Tilgangen til fornybar energi i Norge - et innspill til Klimakur 2020
Website PDF Energi Norge /Fornybar energi Utdanningsløp
Website Kanenergi/Nye fornybare energikilder - KanEnergi AS
Website Fritjof Nansen Institut/Fornybardirektivet og muligheter for Norge
Website Multiconsult/Fornybar energi
Website Enova/Hvor har Norge fortrinn for næringsutvikling innen fornybar energi og miljøteknologi?"
Website Klimastifelsen/Fornybarnæringenes drømmeløft