Your Feedback
Energy industry in Latvia
License SS BY-SA 4.0 _ Last Updated: May 03, 2022
Download PDF

Resources

Energy Resources Energy resources
Renewable Resources
Government Organization Ekonomikas ministrija/ Atjaunojamā enerģija un koģenerācija
Website PDF Latvijas Zinātņu akadēmija/ ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA LATVIJĀ
Website MAP The Global Energy Network Institute/ Renewable Energy Resource Maps
Website MAP IRENA/ Global Atlas for Renewable Energy
Website MAP REN21/ Renewables Interactive Map
Website data base International Renewable Energy Agency/Country Information/ Resources/Country Profiles/ Latvia
Website data base World Energy Council/ World Energy Resources Interactiv
Website MAP OpenEnergyInfo/ Latvia
Website Presentation Sveriges Energiföreningars Riksorganisation/ Renewable energy in Latvia
Website PDF Heinrich Böll Foundation/ Renewable Energy in Latvia
Website Presentation Slideshare/ Renewable Energy in Latvia
Renewable Resources : Wind Energy
Website MAP Open EI/Solar and Wind Energy Resources Assesment
Website MAP National Renewable Energy Laboratory/ International Wind Resource Maps
Website Report World Wind Energy Association/Publications/ World Wind Resource Assessment Report
Website data base The Wind Power/Statistics/ Latvia
Website PDF Linköping University/ Measurements of the wind energy resource in the Latvia
Renewable Resources: Solar Energy
Website MAP OpenEnergyInfo/ Latvia
Website Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)/ Global Irradiation and solar electricity potential Latvia
Website Solenergo/ Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā
Website Ing Dep/ Saules enerģijas potenciāls Latvijā, Rīgā
Website PDF Rīgas enerģētikas aģentūra/ Lielākais saules enerģijas izmantošanas komplekss Baltijā bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmumā
Renewable Resources: Bio energy
Website PDF Latviasbiogaze/ Biogāzes ražošana un efektīva izmantošana - Latvijas
Website PDF Eiropas reģionālā attīstības biedrība/ BIOGĀZES RAŽOŠANAS SAIMNIECISKIE UN VIDES IEGUVUMI
Website PDF Argo technology Atlas/ THE BALTICS Estonia, Latvia and Lithuania
Renewable Resources: Hydro Energy
Website PDF Smallhydroworld/ World Small Hydropower Development Report 2013 Latvia
Website Latvijas Vēstnesis/Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2016.-2020. gadam
Renewable Resources: Waste to Energy
Website Report eurostat/ Municipal waste statistics
Website Agronomy/ Overview of the waste-to-energy sector in Latvia: driving forces for a cluster creation
Website PDF Worldbank/What a Waste : A Global Review of Solid Waste Management