Your Feedback
Energy industry in Latvia
License SS BY-SA 4.0 _ Last Updated: May 03, 2022
Download PDF


Map of Major Renewable Energy Infrastructure. European Economic Area (EEA) + the United Kingdom and Switzerland. (2020 Edition)
Sources of information (Latvia):

https://en.wikipedia.org/wiki/P%C4%BCavi%C5%86as_Hydroelectric_Power_Station
https://latvenergo.lv/lv/par-mums/isuma-par-koncernu#vesture
https://en.wikipedia.org/wiki/Riga_Hydroelectric_Power_Plant
https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%B6egums_Hydroelectric_Power_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_power_stations_in_Latvia#Wind
https://nra.lv/latvija/regionos/ventspils/70840-pope-un-targale-atklaj-latvija-lielako-veja-parku.htm
https://www.db.lv/zinas/preview/grobinas-veju-parku-apsaimniekotajs-pabeidz-reorganizaciju-246175
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/novados/divus-veja-elektrostaciju-buvetajus-alsunga-par-prasibu-neieverosanu-soda-ar-200-latiem/
https://www.ventasbalss.lv/zinas/vide/40182-veja-generatori-apdraud-murksku-veselibu
https://www.zalabriviba.lv/wp-content/uploads/Veja_izmantosanas_analize_skersli_iespejas.pdf
http://www.pavilosta.lv/upload/11_paskaidrojums_v1.pdf
https://latvenergo.lv/lv/par-mums/razosana
http://limbazi.pilseta24.lv/zina?slug=ainazos-rekonstrue-veja-generatorus
https://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%93ja_turb%C4%Abna
http://alephfiles.rtu.lv/TUA03/1210_r.pdf
https://www.fortum.com/about-us/our-company/our-energy-production/our-power-plants/jelgava-chp-plant
https://visit.jelgava.lv/en/sightseeing/industrial-enterprises/item/2166-fortum-biomasas-kogeneracijas-stacija
https://bnn.lv/fortum-jelgava-atklaj-biomasas-kogeneracijas-staciju-120822
https://lv.wikipedia.org/wiki/Launkalnes_pagasts
https://www.graanulinvest.com/eng/news/29/launkalne-chp-plant-started-to-produce-electricity
https://www.db.lv/zinas/biomasas-spekstaciju-launkalne-ar-iekartam-apgadas-mw-power-236927
https://www.la.lv/liepaja-svinigi-atklata-jauna-biomasas-katlumaja
https://www.liepajniekiem.lv/galerijas/sak-buvet-liepajas-energijas-biomasas-katlu-katlumaja/
https://www.graanulinvest.com/eng/news/38/graanul-invest-contracted-urbas-maschinenfabrik-ges-m-b-h-to-deliver-combined-heat-and-power-plant-chp
https://www.latforin.info/2013/04/15/graanul-invest-biomasas-kogeneracijas-stacija-incukalna-taps-nakamgad/
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/austriesi-incukalna-nakamgad-cels-jaunu-kogeneracijas-staciju.d?id=43229946
https://www.rs.lv/lv/saturs/informativa-plansete
https://www.tvnet.lv/4833705/biomasas-stacijas-izveide-ziepniekkalna-ieguldis-10-miljonus
https://www.db.lv/zinas/papildinata-ar-foto-sak-darbu-jauna-kogeneracijas-stacija-ziepniekkalna-389030
https://newfuels.eu/?page_id=2242
https://lpr.gov.lv/lv/2014/lrt-kapsulas-ievietosana-biomasas-kogeneracijas-stacijas-un-skeldas-zavesanas-iekartas-pamatos-rezekne-video/#.X3L-XWgzaUk
https://www.host.nl/lv/host-sobrid-veic-ar-koksnes-biomasu-darbinamas-kogeneracijas-stacijas-buvniecibu-rezekne/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_power_stations_in_Latvia#Biogas_and_biomass
https://www.dzirkstele.lv/vietejas-zinas/toposaja-lizuma-kogeneracijas-stacijas-krasni-simboliski-iekur-pirmo-uguni-153919
http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/valka-atklata-enefit-kogeneracijas-spekstacija
https://www.lursoft.lv/address/dobeles-novads-dobeles-pagasts-bio-ziedi-lv-3701
http://dobele.pilseta24.lv/zina?slug=dobeles-novada-atklas-sia-bio-ziedi-verienigo-biogazes-razotni/1390910
https://www.youtube.com/watch?v=zSL-5wFACHU
http://www.rea.riga.lv/files/RIGAS_PILSETAS_ILGTSPEJIGAS_ENERGETIKAS_RICIBAS_PLANS_2010-2020.pdf
https://www.rigasudens.lv/lv/bas-daugavgriva-biogazes-attirisanas-iekartas-tehniskas-apkopes-un-remonts
https://jauns.lv/raksts/zinas/89616-zviedrijas-karalis-kopa-ar-rigas-meru-apmeklejis-biologiskas-attirisanas-staciju-daugavgriva-foto
https://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/nicas-novada/nica-uzsak-biogazes-kogeneracijas-stacijas-buvniecibu-23968
https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/nica-cel-biogazes-staciju/
http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=2&id=1319
https://nra.lv/ekonomika/51227-kalsnava-atklata-biogazes-rupnica.htm
http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/novada_vestnesis_2011_gada_julijs.pdf
http://tervete.lv/energetika-un-biogazes-razosana/
http://zirgam.lv/2012/04/05/tervetes-stallu-vieta-buves-govju-kutis-un-biogazes-razotni/
https://www.youtube.com/watch?v=SB905BvzUvE
https://infolapa.zl.lv/ad-biogazes-stacija-sia/
https://www.estars.lv/print/?mode=news&objID=24298
https://madona.pilseta24.lv/katalogs/info/bioenergija08-sia
https://www.staburags.lv/laikraksta-arhivs/biogazes-razotne-irsu-tuvuma-34628?prices=1
https://www.estars.lv/raksti/23/15729
http://sludinajumi.la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=318619:trs-labas-lietas-limbaos&catid=82:latvij
https://company.lursoft.lv/en/grow-energy/40103275664
http://news.lv/Auseklis/2012/02/22/biogazes-razotne-gravas-visticamak-smird-putnu-mesli
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/iecava-kogeneracijas-stacija-investes-4-5-miljonus-latu.d?id=36700553
http://news.lv/Iecavas-zinas/2013/04/19/razo-zalo-energiju-un-palidz-letak-sildit-iecavniekus
https://iecava.lv/lv/zinas/pasvaldiba/13084-iedzivotaji-sudzas-par-smaku-iecava
https://newfuels.eu/?page_id=174&lang=lv
http://rezeknesnovads.lv/gada-mecenats/
https://www.la.lv/granulu-razotajs-ar-eiropas-lidera-ambicijam
https://www.graanulinvest.com/eng/group/group
https://www.latforin.info/2012/07/23/incukalna-atklata-lielaka-latvija-kokskaidu-granulu-rupnica/
http://biomassmagazine.com/blog/article/2016/05/dispatch-from-latvia
http://www.latgran.com/en/about-us/factory-in-gulbene
http://www.latgran.com/en/about-us/factory-in-kraslava
http://www.latgran.com/en/about-us/factory-in-jekabpils
http://www.latgran.com/en/about-us/factory-in-jaunjelgava
https://www.la.lv/granulu-razotajam-latgran-pern-apgrozijuma-sarukums
http://granulas.lv/eng/par-mums/
https://www.ventspils.lv/lat/ekonomika/188310-kurzemes-granulas-stabili-turpina-razosanu
https://www.scandbio.lv/en/about-us/
https://arhivs.talsuvestis.lv/lv/zinas/vertesanas-komisiju-uznem-ari-virbi-un-lauciene/
https://www.akz.lv/
https://www.firmas.lv/news/post/news57ad8201ea7fa+Kokz%C4%81%C4%A3%C4%93tavas_AKZ_apgroz%C4%ABjums_p%C4%93rn___63_513_miljoni_eiro
https://www.vktranzits.lv/
https://www.portofventspils.lv/lv/jaunumi-un-notikumi/bio-venta-var-nodrosinat-latviju-ar-biodizeldegvielu/
https://www.ventasbalss.lv/zinas/brivosta/36174-bio-venta-kapina-razosanu
https://www.la.lv/zalas-energijas-oaze-ventspili
https://www.zz.lv/biznesa-zinas/citas-zinas/biodegvielas-razotaja-sia-mezrozite-apgrozijums-pern-pieaudzis-par-7-4-proc-lidz-pieciem-miljoniem-3860
https://www.latraps.lv/pakalpojumi/par-latraps-degvielu
https://www.la.lv/latraps-velme-ierobezot-rapsa-audzetajus-ir-populistiska-demagogija
https://iecava.lv/lv/uznemejdarbiba/uznemumi/
https://www.vestnesis.lv/ta/id/27401
http://www.losp.lv/node/1505
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/jaunpagasts-plus-izsludina-starptautisku-konkursu-etanola-razotnes-izveidei.d?id=912844
https://kalsnava-distillery.com/
https://www.dzirkstele.lv/vietejas-zinas/latvijas-zinas/jauna-bioetalola-rupnica-jaunkalsnava-10924
http://www.getlini.lv/en/energy
http://source.zl.lv/documents/getlini_eko_prezentacija.pdf
http://www.liepajasras.lv/lv/projekti/biogazes-projekts/
https://www.youtube.com/watch?v=9RJ0Haf_y0s
https://nra.lv/latvija/41825-liepaja-velas-iepirkt-biogazi.htm