Your Feedback

Resources

Energy Resources Energy resources
Renewable Resources
Government Organization Suomen työ- ja elinkeinoministeriö /Renewable Energy Sources
Government Organization PDF Suomen työ- ja elinkeinoministeriö /Nakymia Suomen mahdollisuus ista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa
Website MAP REN21/Renewables Interactive Map
Website data base International Renewable Energy Agency/Country Information/ Resources/Country Profiles/Finland
Website data base World Energy Council/World Energy Resources Interactiv
Website MAP OpenEnergyInfo/Finland
Website MAP Global Renewable Fuels Alliance (GRFA)/Interactive World Biofuels Map
Website Unep/Bio Energy in Finland
Website Eurostat/Renewable Energy Statistics
Website PDF Motiva/Renewable Energy in Finland
Website PDF European Parliament/RENEWABLE ENERGY SOURCES IN FINLAND BY 2030/ErityiskertomusUusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiantuotannon tukeminen koheesiopolitiikan varoilla – onko tuella saatu aikaan hyviä tuloksia?
Website Findikaattori/Uusiutuvat energialähteet
Website Ilmastoopas /Uusiutuva energia Suomessa
Website Ilmasto/Uusiutuvat energialähteet
Website PDF Energia Finland /Uusiutuvat energialähteet; edistyminen vs. tavoitteet vuoteen 2020 – Energiateollisuuden näkökulma
Renewable Resources : Wind Energy
Government Organization PDF Suomen työ- ja elinkeinoministeriö /Nakymia Suomen mahdollisuus ista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa
Website MAP The Global Energy Network Institute/Renewable Energy Resource Maps
Website MAP IRENA/Global Atlas for Renewable Energy
Website MAP Open EI/Solar and Wind Energy Resources Assesment
Website MAP National Renewable Energy Laboratory/International Wind Resource Maps
Website Report World Wind Energy Association/Publications/World Wind Resource Assessment Report
Review PDF GWEC/Global wind statistics 2017
Website data base The Wind Power/Statistics/Finland
Website Finnish Wind Power Association /Wind Power in Finland /Roadmap for Finnish Wind Power Industries/Tuulivoima Suomessa/Tuulivoima Suomessa ja maailmalla/ Tuulivoima Suomessa
Website Vtt /Wind Energy Statistics Finland
Website Motiva/Wind Power in Finland
Website Wind Abo/Finland
Website Energiateollisuus/Tuulivoima
Website PDF Tuulivoimaopas/Tuulen voimalla Suomessa
Website PDF Doria.fi /Tuulivoiman kustannukset ja kilpailukyky Kaakkois Suomessa
Renewable Resources: Solar Energy
Government Organization PDF Suomen työ- ja elinkeinoministeriö /Nakymia Suomen mahdollisuus ista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa
Website MAP The Global Energy Network Institute/Renewable Energy Resource Maps
Website MAP IRENA/Global Atlas for Renewable Energy
Website MAP Open EI/Solar and Wind Energy Resources Assesment
Website MAP OpenEnergyInfo/Finland
Website PDF Tekes/THE FINNISH SOLAR CLUSTER
Website Finsolar /Solar Actors in Finland
Website Motiva /Solar Energy
Website PDF Vtt /The role and opportunities for solar energy in Finland and Europe
Website Lappeenranta University of technology/Aurinkoenergia ja aurinkosähkö Suomessa
Website OAMK /Aurinkoenergian saatavuus
Website PDF Sun Energia/AURINKOENERGIA - POTENTIAALI SELVITYS
Renewable Resources: Bio energy
Government Organization PDF Suomen työ- ja elinkeinoministeriö /Nakymia Suomen mahdollisuus ista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa
Website MAP The Global Energy Network Institute/Renewable Energy Resource Maps
Website MAP IRENA/Global Atlas for Renewable Energy
Website Suomen työ- ja elinkeinoministeriö/Sustainability of biofuels and bioliquids/Replacing coal with biomass in pulverised coal-fired combined heat and power plants
Website PDF Unep /Bio Energy In Finland
Website PDF Motiva/Bioenergy in Finland /Bioenergia
Website PDF Forestpower / Status Of Bioenergy In Finland
Website PDF Bioenergy trade/Market of biomass fuels in Finland – an overview
Website PDF Ogprints/Field Bioenergy in Finland, possibilities and challenges
Website PDF IEA Bioenergy /IEA Bioenergy Task 37 Country Reports Summary
Website Tilastokeskus/Suomi on bioenergian suurvalta
Website MMM /Maatalouden bioenergia
Renewable Resources: Hydro Energy
Government Organization PDF Suomen työ- ja elinkeinoministeriö /Nakymia Suomen mahdollisuus ista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa
Website MAP The Global Energy Network Institute/Renewable Energy Resource Maps
Website MAP IRENA/Global Atlas for Renewable Energy
Website Small Hydro/Finland
Website Motiva/ Hydropower
Website PDF Small Hydro world /World Small Hydropower Development Report
Website World Energy Council /HYDROPOWER IN FINLAND
Website VEO/Hydropower
Website PDF Motiva/VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA
Renewable Resources: Waste to Energy
Review PDF ITU/THE GLOBAL E-WASTE MONITOR 2017
Website PDF UNEP /Waste
Website PDF Statistic Finland /Waste statistics
Website OECD/Finland