Your Feedback
Energy industry in Denmark
License SS BY-SA 4.0 _ Last Updated: May 30, 2022
Download PDF

Policy

Legislation Energy Policy and Legislation in the Field of Energy and Related Fields
Website PDF Danish Water Forum/ Energy Strategy 2050
Website PDF Danish Water Forum/ Danish Energy Model
Website PDF Energistyrelsen/ Summary Energy Strategy 2050
Website Retsinformation / Lov om fremme af vedvarende energi / Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet / Eneretsbevilling om tilladelse til Dansk Olie og Naturgas A/S til at efterforske og indvinde geotermisk energi / Lov om ophævelse af lov om Dansk Olie og Naturgas A/S m.v. og anlægslov for naturgasforsyning og ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat / Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi
Government Organization Danish Ministry of Defence/ Danish Ministry of Defence Environment and Energy Strategy 2016-2020
Website data base International Energy Agency/ © OECD/IEA, 2014, IEA Publishing, Licence: www.iea.org/t&c / Energy Policices of IEA Countries / Denmark 2017
Website data base International Energy Agency/ © OECD/IEA, 2014, IEA Publishing, Licence: www.iea.org/t&c / Addressing Climate Change Database
Website data base International Energy Agency/ © OECD/IEA, 2014, IEA Publishing, Licence: www.iea.org/t&c / IRENA Global Renewable Energy Policies and Measures Database
Website data base International Energy Agency/ © OECD/IEA, 2014, IEA Publishing, Licence: www.iea.org/t&c / Addressing Climate Change/ Energy Efficiency Database
Website data base International Energy Agency/ © OECD/IEA, 2014, IEA Publishing, Licence: www.iea.org/t&c / Building Energy Efficiency Policies (BEEP) Database
Website MAP REN21/ Renewables Interactive Map
Website data base International Renewable Energy Agency/Country Information/ Resources/Country Profiles/ Denmark
Website data base REEGLY/ Denmark
Website ICLG / Denmark - Oil & Gas Regulation 2015
Website Energinet.dk/ Strategisk energiplanlægning