Your Feedback

Resources

Energy Resources Energy resources
Fossil Fuels: Oil & Gas
Website data base The Encyclopedia of Earth/Energy profile of countries/ Turkey
Website data base Index Mundi/ Turkey
Website data base World Energy Council/ World Energy Resources Interactiv
Website MAP OpenEnergyInfo/ Turkey
Review PDF Schlumberger/Coalbed Methane:Clean Energy for the World
Website World Energy Council/ World Energy Resources: 2013 Survey/World Energy Resources: 2016 Survey
Website Report U.S. Energy Information Administration(June 2013)/ Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States
Review PDF BP/BP Statistical Review of World Energy 2018
Review PDF ENI/World Oil Review 2018 (Volume 1)
Review PDF ENI/World Gas and Renewables Review 2017 (Volume 2)
Fossil Fuels: Coal
Website MAP OpenEnergyInfo/ Turkey
Website Global Methane Initiative/ Coal Mine Methane Turkey Profile
Website MAP Maps of World/ World Coal Deposits
Website Sourcewatch/ Turkey and coal
Website MBendi/ Coal Mining in Turkey
Website Country Mine/ Mining in Turkey
Website Karamaden/ Türkiye' de Kömür
Website Yüzyıl Türkiye Enstitüsü/ Kömür Madenciliği
Government Organization PDF Türkiye Taşkömürü Kurumu/ MÜESSESELER İTİBARİYLE REZERV DURUMU
Website Presentation UNECE/ Role of Coal in Turkey
Renewable Resources
Website MAP The Global Energy Network Institute/ Renewable Energy Resource Maps
Website MAP IRENA/ Global Atlas for Renewable Energy
Website MAP REN21/ Renewables Interactive Map
Website data base International Renewable Energy Agency/Country Information/ Resources/Country Profiles/ Turkey
Website data base World Energy Council/ World Energy Resources Interactiv
Website MAP OpenEnergyInfo/ Turkey
Website PDF Better Project/ RENEWABLE ENERGY IN TURKEY
Website PDF WWF/ YENİLENEBİLİR ENERJİ GELECEĞİ ve TÜRKİYE
Website PDF Intenational Institute for Sustainable Development/ Türkiye’de Kömür ve Yenilenebilir Enerji Teşvikleri
Website PDF Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/ Renewable Energy Turkey
Renewable Resources : Wind Energy
Website MAP OpenEI/Solar and Wind Energy Resources Assesment
Website Report World Wind Energy Association/Publications/World Wind Resource Assessment Report
Website data base The Wind Power/Statistics/Turkey
Website PDF TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI/DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİSİ DURUMU-GENEL DEĞERLENDİRME
Website PDF Elektrik Mühendisligi Kulübü/Türkiye’de Rüzgar Enerjisi
Renewable Resources: Solar Energy
Website MAP Enerji Atlasi/Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Haritası
Website MAP YENİLENEBİLİR ENERJİ Genel Müdüriügü/Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasi (Gepa)
Website Nükleer Teknoloji Bilgi Platformu/TÜRKİYEDE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ VE EİE'DEKİ ÇALIŞMALAR
Website PDF Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesl/DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ
Renewable Resources : Geothermal Energy
Website PDF Stanford University/Geothermal Country Update Report of Turkey (2010-2015)
Website PDF TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODAS/ TÜRKİYE’NİN JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ
Website TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODAS/ JEOTERMAL ENERJİ VE TÜRKİYE
Website Energji Magazin/ Jeotermal Enerjinin Gözde Ülkesi; TÜRKİYE
Renewable Resources: Bio energy
Website PDF European Comission/ STATUS OF BIOENERGY IN TURKEY
Website Report paid Sciencedirect/ A perspective for potential and technology of bioenergy in Turkey: Present case and future view
Website PDF Irena/ RENEWABLE ENERGY POLICY & BIOMASS ENERGY POTENTIAL IN TURKEY
Website PDF Türk-Alman Biyogaz Projesi/Assessment of actual framework conditions and potentials for Biogas investments in Turkey
Website PDF Turkey MSME Finance Facility/ Bioenergy in Turkey and Ways to Finance
Renewable Resources: Hydro Energy
Website Report paid Sparinger Link/ Hydroelectric Energy Potential of Turkey: A Refined Calculation Method
Website Tesisat/ Türkiye’nin Hidroelektrik Enerjisi Potansiyeli
Renewable Resources: Waste to Energy
Website Report Waste Atlas/ Waste Atlas Report 2013
Website PDF Swityerland Global Enterprise/ WASTE MANAGEMENT IN TURKEY
Website PDF Belediye Baskanligi/ Temezlik Isleri Müdürlügü