Your Feedback
Energy industry in the Czech Republic
License SS BY-SA 4.0 _ Last Updated: November 15, 2022
Download PDF

Resources

Energy Resources Energy resources
Fossil Fuels: Coal
Website MAP OpenEnergyInfo/Czech Republic: Energy Resources
Website Global Methane Initiative/Coal Mine Methane Country Profiles
Website MAP Maps of World/World Coal Deposits
Website SourceWatch/Czech Republic and coal
Website PDF Google/Czech Republic - Coal sector challenges and opportunities
Website Hospodářské Noviny/Česko má zásoby hnědého uhlí už jen na 18 let. Další těžba za limity bude obtížná
Website International Energy Agency/©OECD/IEA 2018, IEA Publishing, Licence: www.iea.org/t&c/Energy Supply Security 2014 the Czech Republic
Fossil Fueis: Uran
Website PDF Nuclear Energy Agency/Uranium 2014: Resources, Production and Demand
Website World Nuclear Association/Country Profiles/Nuclear Power in Czech Republic
Website Top Expo/Současný stav těžby uranu v České republice a možnosti jejího dalšího rozvoje
Renewable Resources
Website MAP The Global Energy Network Institute/Renewable Energy Resource Maps
Website MAP IRENA/Global Atlas for Renewable Energy
Website MAP REN21/Renewables Interactive Map
Website data base International Renewable Energy Agency/Country Information/ Resources/Country Profiles/CZECH REPUBLIC
Website data base World Energy Council/World Energy Resources Interactiv
Website MAP OpenEnergyInfo/Czech Republic: Energy Resources
Website PDF Energy.eu/CZECH REPUBLIC – Renewable Energy Fact Sheet
Website PDF IISES/The potential of the usage of renewable energy in the Czech Republic
Renewable Resources : Wind Energy
Website PDF Česká společnost pro větrnou energii/Analýza větrné energetiky v ČR
Website MAP National Renewable Energy Laboratory/International Wind Resource Maps
Website Report World Wind Energy Association/Publications/World Wind Resource Assessment Report
Review PDF GWEC/Global wind statistics 2017
Website MAP OpenEnergyInfo/Czech Republic: Energy Resources
Website data base The Wind Power/Statistics/Czech Republic
Website PDF Department of Electrical Power Engineering/Analysis of The Wind Energy Potential of The Czech Republic with Respect to its Integration into The Power System
Website PDF Ústav fyziky atmosféry /ODHAD REALIZOVATELNÉHO POTENCIÁLU VĚTRNÉ ENERGIE NA ÚZEMÍ ČR
Website PDF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ/POTENCIÁL VYUŽITÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE
Renewable Resources: Solar Energy
Website MAP OpenEnergyInfo/Czech Republic: Energy Resources
Website PDF CEZ/Solarni Energetika v Ceske Republice
Website PDF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ/REÁLNÝ POTENCIÁL OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE
Website PDF Google/Možnosti využití solární energie pro zásobování teplem
Website PDF Google/Sluneční energie v ČR potenciál solárního tepla
Renewable Resources : Geothermal Energy
Report PDF Stanford UniversityGeothermal Power Generation in the World 2010–2015 Update Report
Website OENERGETICE.CZ/Geotermální energie v ČR
Website PDF Biom/Využití geotermální energie
Renewable Resources: Bio energy
Report PDF <link='http://www.fao.org/'>Food and Agriculture Organization/link>State of the World's forests 2017
Website VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ/POTENCIÁL BIOMASY V ČR A NÁKLADY NA JEJÍ ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - II
Website PDF eAGRI/MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY
Website eAGRI/Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012–2020
Renewable Resources: Hydro Energy
Renewable Resources: Hydro Energy / Возобновляемые ресурсы: гидроресурсы
Renewable Resources: Hydro Energy / Nachwachsende Rohstoffe: Wasserkraft
Renewable Resources: Hydro Energy / Los Recursos Renovables: Energía Hidroeléctrica
Renewable Resources: Hydro Energy / 再生资源:水能
Website PDF Univerzita Palackeho v Olomouci/Regionální sítě pro rozvoj udržitelného trhu s bioenergií v Evropě
Website PDF Miom.cz/VODNÍ ENERGIE
Renewable Resources: Waste to Energy
Website Report Waste Atlas/Waste Atlas Report 2013
Website PDF Worldbank/WHAT A WASTE A Global Review of Solid Waste Management
Website PDF Google/Energeticke Vyuziti Odpadu
Website PDF Energetika/Hodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadů
Website Biom.cz/Energie z odpadů